Karlovarští zastupitelé odmítli referendum o Vřídelní kolonádě

3. listopad 2017
Vřídelní kolonáda

Karlovarští zastupitelé odmítli znění referenda o stavbě repliky Vřídelní kolonády z konce 19. století, která by nahradila funkcionalistickou železobetonovou kolonádu ze 70. let minulého století. Znění otázky podle zastupitelů nebylo jednoznačné a mohlo by dostat město do rozporu se zákonem. O referendu zřejmě rozhodne soud.

V textu návrhu referenda je totiž vedle souhlasu se záměrem postavit repliku kolonády podle stavitelů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera také věta požadující ukončení oprav havarijního stavu současné kolonády. Tato část je problematická a zastupitelé ji označili jako nepřípustnou.

„Z toho důvodu, že na ni nejde jednoznačně odpovědět, ale zejména proto, že část, která hovoří o zastavení oprav na Vřídelní kolonádě, staví město do nezákonné pozice. Je to citlivé území pod dozorem mnoha právních norem," uvedl primátor Petr Kulhánek.

Podle zákona se nyní mohou organizátoři referenda obrátit na soud

Soud by měl do 30 dnů rozhodnout, jestli je otázka přípustná, a městu vyhlášení referenda případně nařídit. Organizátoři podle jednoho z nich, Oty Řezanky touto cestou půjdou. Referendum by se tak mohlo konat ve stejném termínu jako prezidentské volby. Město vyjde na zhruba milion korun.

„Neznám Karlovaráka, který by nechtěl vyměnit to, co je tam teď postaveno. Ale abych mohl říct ano, chci tam něco jiného, musím vědět řadu věcí. Jestli je tam možné něco postavit, kolik to bude stát a jaké to bude mít dopady pro rozvoj města," argumentoval například zastupitel Pavel Žemlička.

I když se zastupitelé vesměs shodli na tom, že získat přes čtyři tisíce podpisů pod žádost o referendum je v Karlových Varech úctyhodné a referendum by podpořili, znění otázky je znejistilo. Vedení města by spíše dalo přednost architektonické soutěži, která by řešila celou lokalitu okolo Vřídla. Návrat k litinové kolonádě z 19. století by mohl být jedním z návrhů.

Podle Řezanky je ale 80 procent lidí v Karlových Varech pro obnovu staré kolonády, 20 procent je pro obnovu současné a nikdo, kdo by chtěl novou stavbu nebo soutěž.

autor: ČTK