Karlovarský kraj zajistí obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin

15. duben 2019 10:00

​Karlovarský kraj by se měl opět zapojit do projektu Obědy do škol, jehož cílem je zabezpečit bezplatné školní stravování dětem, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.

Podle odhadů by nabízenou podporu mohlo využít přes 700 dětí z regionu. Celkové náklady jsou vyčísleny na více jak 4 miliony korun, přičemž projekt je plně hrazen z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, a ze státního rozpočtu. Podání žádosti o dotaci ještě musí posvětit Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Hlavním cílem pomoci je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. „O zapojení do projektu projevilo zájem 42 mateřských a základních škol, které vytipovaly celkem 738 dětí k podpoře. Konečné číslo však bude záviset na tom, jestli jejich zákonní zástupci dodají školám veškerá potřebná potvrzení od úřadu práce,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Bezplatná strava může být poskytnuta dětem ze sociálně slabých rodin ve věku tři až patnáct let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v období od 1. 5. do 30. 6. 2019 a stravují se ve školní jídelně, kde také musí oběd sníst.

Potvrzení o zapojení do projektu rodičům a zákonným zástupcům dětí z cílové skupiny vydává místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Informace o projektu budou v terénu šířit poskytovatelé sociálních a prorodinných služeb, kteří mohou klientům asistovat při vyplnění žádosti a doprovodit je na úřad práce nebo mateřskou či základní školu. Kromě nich budou o možnostech bezplatného stravovaní informovat  rodičovskou veřejnost i zapojené školy.

autor: Naďa Krásná | zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje
Spustit audio