Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na obnovu Císařských lázní

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Císařské lázně

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na dlouho očekávanou rekonstrukci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Předpokládaná hodnota zakázky činí 483, 9 milionu korun bez DPH. 

Zadávací řízení na revitalizaci objektu Císařských lázní má formu otevřeného řízení v nadlimitním režimu. Nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.

Národní kulturní památka už 18 let chátrá, čeká na opravu. Zatím se nikomu nepodařilo začít s celkovou obnovou budovy. „Naši předchůdci totiž většinou plánovali velké zásahy do objektu, proto nikdy nezískali souhlasné stanovisko orgánů památkové péče. My chceme památku opravit tak, jak je, bez toho, abychom zasahovali do její podoby. Vzhledem k tomu, že jde o otevřené řízení, může se přihlásit jakákoliv z firem, která by byla schopna takto náročnou zakázkou zrealizovat. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena na 45 dní,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Císařské Lázně sčítají škody po havárii hydrantu

Lázně I poničené vodou

Vzácné obrazy, včetně toho největšího, nazvaného Vítání olympijského vítěze, poničila v historických Císařských Lázních v Karlových Varech voda z prasklého hydrantu. Škody půjdou do milionů korun. Majitel objektu, Karlovarský kraj je bude chtít nahradit od pojišťovny. Hydrant umístěný na půdě pravděpodobně poškodil mráz. Za nešťastnou událostí se ohlíží Růžena Valková.

Zadávací dokumentaci kraj poskytl ke kontrole Ministerstvu kultury ČR jakožto poskytovateli dotace ve výši 250 milionů korun. „Kraj má na stavbu připraveno v rozpočtovém výhledu 200 milionů korun, spolufinancování ze strany města Karlovy Vary dosáhne 100 milionů korun. Jde o velmi rozsáhlou zakázku, v rámci které jsme nechali provést důsledný stavebně technický průzkum. Všichni víme, že budova bez patřičné údržby chátrala, trpěla nevhodnými stavebními zásahy, byla vytopena vodou po havárii hydrantu,“ dodala hejtmanka.

Stav budovy si vyžádá sanaci spodní části objektu, aby už nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí a přízemí a vzlínání vlhkosti. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá i s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Na fasádě bude předmětem revitalizace oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků. Bude vyměněna střešní krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Spustit audio
autor: Naďa Krásná | zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

Související