Karlovarský kraj podpoří rozvoj cestovního ruchu v západní části Krušných hor novou studií

13. květen 2019 10:00

​Krušné hory tvoří důležitou a neopomenutelnou část regionu, která se těší stále větší oblibě turistů. To sebou samozřejmě přináší i negativní dopady v podobě většího dopravního zatížení. 

Karlovarský kraj chce proto pořídit novou územní studii, jejímž cílem bude hlavně prověření současného stavu dopravní infrastruktury a identifikace hlavních problémů. Zároveň chce kraj navrhnout možnost budoucího rozvoje ve vztahu k turistickému využití a cestovnímu ruchu. 

„Karlovarský kraj významně podporuje rozvoj cestovního ruchu v této oblasti a má zájem na tom, aby jeho další plánovaný rozvoj byl smysluplný a efektivní a rovněž aby i dopravní infrastruktura v území dokázala reagovat na zvyšující se počet turistů. Proto jsme se rozhodli, že necháme vytvořit územní studii, jejíž zadání chceme ještě v nebližší době projednat s dotčenými obcemi. Po zapracování připomínek bude následovat vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele prostřednictvím centrálního zadávání,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů.

Řešeným územím je vymezená západní část Krušných hor od Plesné až po Stráž nad Ohří. Výhled budoucích potřeb bude zpracován s ohledem na udržitelný rozvoj území pro časový horizont 25 let. Do chystané územní studie bude nově zahrnut také projekt pěší hřebenovky, která povede od Hranic u Aše až k Božímu Daru. Po Krušnohorské cyklistické magistrále a Krušnohorské lyžařské magistrále se tak bude jednat o třetí, dosud chybějící, významnou trasu v Krušných horách. O zmapování terénu a vytyčení trasy by se měl postarat Klub českých turistů.

autor: nkr | zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje
Spustit audio