Karlovarský kraj má novou památkovou zónu. Stala se jí Kladská

21. prosinec 2020 13:05

Novou krajinnou památkovou zónou v Karlovarském kraji se od 22. prosince 2020 stává území někdejšího loveckého revíru Kladská ve Slavkovském lese. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury.

Krajinná památková zóna Kladská byla vyhlášena k ochraně kulturní krajiny, která si dosud zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice se bez přerušení odvíjí od 70. let 19. století. 

Předmětem ochrany v nové krajinné památkové zóně je především areál bývalé lovecké obory Kladská včetně souvisejících krajinářských úprav, ojedinělý soubor historické architektury ve švýcarsko-alpském stylu ze 70. let 19. století stylově doplněný v průběhu stavebního vývoje osady a lesní hrobka prince Otto Sigismunda Schönburg-Waldenburga na úpatí vrchu Lysina.

Jako součást nehmotného dědictví je předmětem ochrany také lovecká tradice spojená s jedním z největších honebních revírů v Čechách. Dále to je montánní krajina v okolí Kladské s řadou pozůstatků prospekce, exploatace a zpracovávání těžených cínových a stříbronosných rud, objekty vodního hospodářství a krajinářsky významné prvky kulturní krajiny vzniklé pro následné hospodářské využití lesů a rybníků.

Spustit audio