Karlovarský kraj chce koupit autobusy na CNG pro veřejnou dopravu

Nové autobusy pro MHD v Karlových Varech

Karlovarský kraj chce získat dotace na nákup autobusů na stlačený plyn CNG pro veřejnou dopravu v kraji. Celkem by chtěl nakoupit až 150 nízkoemisních autobusů.

„Od března pracujeme na projektu, který by měl mít za cíl kompletně obnovit autobusový park v Karlovarském kraji na CNG autobusy. V současné době jsme ve fázi, kdy máme hotové studie, a v lednu by měla vyhlašovat výzva, kam se chce Karlovarský kraj se svými projekty přihlásit,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Protože jsou dotace omezené na 200 milionů korun, kraj rozdělí žádosti do čtyř samostatných, každá by měla zajistit nové autobusy pro část kraje. Celkem by tak mohl kraj získat prostředky na nákup až 150 autobusů ve dvou různých velikostech.

Podle Hurajčíka kraj vyjednal u Evropské komise výjimku, díky níž by kraj mohl nakoupit autobusy a pak je dát do správy dopravcům, kteří veřejnou dopravu v kraji zajišťují. Dotační program na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel je určený pro regiony postižené těžbou uhlí, tedy Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. V případě úspěchu žádostí by mohly být nové autobusy nasazeny do provozu během roka až roka u půl.