Karlovarský kraj chce dát do regionálních silnic 2 miliardy korun

02342550.jpeg

Karlovarský kraj investuje do oprav a staveb silnic druhé a třetí třídy v příštích pěti letech více než 2 miliardy korun. K tomu, aby bylo možné uskutečnit všechny projekty a uvést vozovky v regionu do optimálního stavu, by ovšem potřeboval ještě o deset miliard korun více.

Mezi prioritní projekty patří jihovýchodní obchvat Chebu a přeložka silnice z Karlových Varů do Nejdku v Mezirolí. Mezi nejvíce nebezpečné silnice se pak řadí výpadovka z Kraslic na Rotavu, komunikace mezi Chodovem a Dolními Nivami, Karlovými Vary a Nejdkem nebo mezi Libavským údolím a Kynšperkem.

Kromě velkých investic, kde je nezbytná evropská nebo státní podpora, Karlovarský kraj chystá i menší akce financované z vlastního rozpočtu. V letech 2013 až 2017 by tak měl vydat až 115 milionů korun. V koncepci je mimo jiné zařazena rekonstrukce silnice z Dolních Niv do Jindřichovic a z Kaceřova do Nového Kostela. Počítá se také s několika novými průtahy, v Teplé, Lubech a Abertamech. Od Státního fondu životního prostředí chce kraj získat 110 milionů korun na zajištění skalních masivů mezi Karlovými Vary a Kyselkou.