Karlovarskou nemocnici čeká rekonstrukce dalšího pavilonu

18. červenec 2014

Karlovarský kraj pokračuje v plánovaných investicích do nemocnice v Karlových Varech. Na zateplení, výměnu oken a rekonstrukci balkonů pavilonu C vyčlenil 20 milionů korun.

V pavilonu C v současné době sídlí například kardiologie, neurologie, kožní oddělení, interna, rehabilitace a gastroenterologie – endoskopie. Budova je však v nevyhovujícím stavu, a proto se jí Karlovarský kraj rozhodl opravit.

V rámci stavebních prací je naplánována výměna starých oken, zateplení obvodového pláště pavilonu a rekonstrukce balkonů.

„Realizací akce dojde ke zvýšení standardů v poskytování zdravotní péče a k dosažení úspor v nákladech na energie. Základním hodnotícím kritériem výběrového řízení bude nejnižší nabídková cena,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel.

Rekonstrukce nemocničního pavilonu by měla začít v listopadu tohoto roku a skončit v září roku 2015. S uzavřením pavilonu se nepočítá. Nemocniční personál a pacienti se však budou muset smířit s možnými omezeními.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio