Karlovarské gymnázium zažádá o dotaci na přístavbu západního křídla

25. listopad 2013

Žáci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech by se v budoucnu mohli dočkat nových učeben, posluchárny, knihovny či čítárny. Gymnázium se bude ucházet o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad na přístavbu západního křídla. Karlovarský kraj podpoří projekt částkou 10,5 milionů korun.

„Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech je plánována dlouhodobě. Předpokládáme, že celkové výdaje projektu dosáhnou částky 70 milionů korun. Karlovarský kraj se na projektu bude podílet 10,5 miliony korun,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel.

Projekt navazuje na první etapu rekonstrukce budovy gymnázia z roku 2007, při které došlo k zateplení budovy, výměně oken a rekonstrukci sociálních zařízení. V rámci stávajícího projektu bude nevyhovující jednopodlažní západní část budovy, tzv. školička, nahrazena novým objektem, jehož součástí bude velká posluchárna, výtvarné ateliéry, hudebna, jazykové učebny, kabinety pedagogů a technické zázemí.

Dále se musí vyřešit nevyhovující stav šaten a dojde k odstranění zbývajících bariér pro imobilní osoby. Součástí projektu je také změna vnitřních dispozic školy a výstavba oddechových místností pro žáky, studovny, čítárny, knihovny a prostoru pro volný přístup k internetu a PC.

Projekt bude podán do Regionálního operačního programu Severozápad. Pokud získá dotaci, s pracemi se začne na jaře příštího roku.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio