Karlovarská záchranka zavádí lepší a rychlejší komunikaci s nemocnicemi

Nové sanitky karlovarské záchranné služby

Záchranná služba Karlovarského kraje obnovuje vozový park. V současné době má 14 nových sanitek. Na silnice vyjedou během několika dní. Kromě standardního vybavení mají i moderní systém e-Health. Slouží k lepší a rychlejší spolupráci mezi posádkou a nemocnicemi.

„Důležitá věc, která byla do sanitek dodána, jsou tablety a tiskárny. Posádka tak nemusí být závislá na papíru, který vyjíždí přímo na stanovišti od dispečinku. Jednoduchý princip tabletu je, že dispečink pošle výzvu a ta přijde přímo uživateli na tablet,“ popisuje nový systém Václav Kučera z provozního úseku Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Kromě toho jde také o zrychlení a zpřesnění informací o pacientovi, který mnohdy záchranářům o sobě kvůli poranění nebo nemoci nedokáže nic říct. Záchranáři se o historii dosavadní léčby nebo užívaných léků dozvědí už na cestě za pacientem.

„Tím, že se přes e-Health spojíme přímo do nemocnice, kde má pacient dokumentaci. Zatím máme přístup jenom v podstatě k takzvané emergency kartě pacienta. To znamená, že nevidíme celou jeho dokumentaci, ale jenom akutní důležité informace, poslední propouštěcí zprávu, alergie atd.,“ říká záchranář Miloš Kukačka.

Nejde ale jen o pacienty Karlovarského kraje. Informace se posádka může dozvědět i o turistech v regionu. Důležité je, aby v podobném režimu pracovalo více nemocnic. A v tom je právě Karlovarský kraj unikátem.

„Chtěl bych podotknout, že my budeme mít systém e-Health jediný kraj propojený se všemi zdravotnickými zařízeními poskytující akutní lůžkovou péči, což je perfektní,“ chválí ředitel karlovarské záchranné služby Roman Sýkora.

Sanitky jsou kromě systému e-Health vybavené i novou přístrojovou technikou, mezi kterou patří i přístroj na automatické stlačování hrudníku, takzvaný Lucas.