K ruinám kostela svatého Mikuláše pod horou Krudum se vracejí archeologové a stavebníci

Ruiny kostela sv. Mikuláše
Ruiny kostela sv. Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše pod Krudumem na Sokolovsku byl až do roku 2002 jen legendou. Jeho existenci potvrdily až rozsáhlé archeologické průzkumy, kdy se podařilo objevit pozůstatky této pozdně románské památky. Teď se k ruinám kostela vrací tým archeologů a stavebníků.

Ruiny kostela sv. Mikuláše najdete nedaleko vrchu Krudum. Mikuláš prý chodí nadělovat právě odsud

Zbytky kostela sv. Mikuláše

Vysoko ve Slavkovském lese v Karlovarském kraji, nedaleko vrchu Krudum a obce Hrušková, se nacházejí zbytky kostela sv. Mikuláše. Zaniklý svatostánek, jehož trosky ležely po staletí ukryté v zemi, a o kterém kolovaly jenom legendy, se archeologům podařilo najít a částečně obnovit.

 

V letech 2002 až 2006 provedlo Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže v Horním Slavkově na místě někdejšího svatostánku archeologický výzkum. Po jeho ukončení byly vykopané zbytky kostela zakonzervovány.

Začátkem druhého červnového týdne letošního roku se začalo s opravou zdiva kostela, které poničilo počasí i někteří neukáznění návštěvníci. Cílem oprav je podle archeologa Jiřího Klsáka vyspárovat poškozené části zdiva a zajistit architektonické prvky, které jsou ve zdivu vsazené, aby nedošlo k dalšímu poškození.

To by mělo vydržet několik dalších let, než se podaří stavbu legalizovat. O kostelu se sice píše už v listině krále Václava I. z roku 1253, ale právně neexistuje. Město Loket to chce změnit a obnovit právní existenci této významné stavby. Teprve pak bude možné žádat o případné dotace na obnovu a rekonstrukce památek.

Vzhledem k tomu, že Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov, které původní výzkum před 13 lety společně s Muzeem Karlovy Vary organizovalo, ukončilo svou činnost, zajišťuje organizačně současné opravy Klub přátel Karlových Varů. Znovu zde vyrostl tábor, který slouží jednak jako zázemí pro bývalý organizační tým výzkumu a brigádníky, tak i pro členy Klubu přátel Karlových Varů, kteří přijedou místo navštívit, nebo se do oprav zapojí. Rekonstrukce zdiva bude stát 60 tisíc korun a zaplatí ji dotace Karlovarského kraje a města Lokte.