Jiří Stočes: K neprůjezdné Plzni – konečně se kope v Kaplířově ulici!

Borská pole v Plzni
Borská pole v Plzni

Značně nemilosrdná je teď Plzeň k motoristům. Zdá se, že je město rozkopané ze všech stran. Ale jsou lidé, kteří se z některých takto uzavřených ulic vyloženě radují – jako historik Jiří Stočes.

Slyším to ze všech stran. Jak je ta Plzeň neprůjezdná, všude samé uzavírky, kdo to pořád vymýšlí... Nejnověji byla uzavřena Kaplířova ulice, čímž se komplikuje cesta do města pro obyvatele Valchy, Lhoty, Nové Vsi i Dobřan, především je ale přerušena důležitá spojnice na Borská pole. Stalo se tak ihned poté, co byl položen nový asfalt v paralelní Sukově ulici. Řidiči jen kroutí hlavou, mnozí žbrblají a nadávají, a to i v internetových diskusích a na sociálních sítích.

Navzdory tomu si troufám takto do éteru otevřeně vyjádřit radost z toho, že se v Kaplířově ulici konečně začalo kopat. I pro mě to znamená na půl roku značný diskomfort, ale stojí to za to. Na prodloužení tramvajové tratě z Bor na Borská pole, kvůli němuž se ona silnice uzavřela, jsme totiž čekali nejméně dvacet let.

Plán ještě z doby předinternetové

Snažil jsem se dohledat, kdy se začalo o tramvajovém spojení na Borská pole prvně mluvit. Jeden pamětník mi tvrdil, že se to plánovalo už za komunistů, když se začal stavět univerzitní areál na tzv. Zeleném trojúhelníku, tehdy ještě pro Vysokou školu strojní a elektrotechnickou. Ověřit se mi tuto informaci nepodařilo. Každopádně se ale plán tramvajové tratě zrodil ještě v době předinternetové, protože na webu jsem o něm nalezl nejstarší zmínky z roku 2002. Tehdy však již občané vytvářeli tlak na politiky, aby ke stavbě tratě neprodleně přistoupili, neboť veřejná doprava na Borská pole přecpanými autobusy už byla zcela neúnosná. Na jaře 2003 dokonce vznikla na podporu urychlené výstavby tratě petice, kterou podepsaly tisíce Plzeňanů. K prvním úvahám o tramvajovém spojení na Borská pole tedy muselo dojít ještě dříve, nejpozději na konci 90. let minulého století.

Tramvaj je klíčem k rozvoji univerzitního kampusu 

V podstatě každé nové vedení města Plzně a každý nově zvolený rektor univerzity (či doposud jediná rektorka) měli tuto otázku na stole. Proběhla řada jednání, vzniklo mnoho strategických dokumentů, padla celá řada ujištění – a skutek utek. Pro Západočeskou univerzitu přitom není přímé spojení s městem pouze řešením kritické dopravní situace, ale především klíčem k dalšímu rozvoji univerzitního kampusu. Počet studentů univerzity kulminoval v roce 2009, tehdy jich bylo zhruba dvacet tisíc. Dnes je to mimochodem o více jak třetinu méně. Zároveň však univerzita zaměstnává v současné době 2318 osob (z nich je jen necelá tisícovka akademiků) a představuje tak jednoho z největších zaměstnavatelů v kraji. Jistě, čtyři z devíti fakult univerzity sídlí ve městě, ovšem i jejich zaměstnanci a studenti musí čas od času (a někteří i pravidelně několikrát v týdnu) dojet na rektorát, do velkých poslucháren, či třeba do centrální univerzitní knihovny. To vše se nachází právě na Zeleném trojúhelníku.

Tramvaj pomůže průmyslové zóně a hlavně zdejším obchodníkům

Druhým pádným důvodem pro výstavbu tramvajové tratě je obchodní centrum Borská pole a především rozsáhlý komplex industriálního parku, do nějž každý den směřují tisíce zaměstnanců. První haly zde vznikaly rovněž v závěru minulého tisíciletí, dopravní obslužnost za jejich výstavbou ovšem značně zaostávala. Místo nákladné dostavby tramvajové linky z Bor se vedle autobusové dopravy natáhly k průmyslovým objektům troleje. Situace se zlepšila, ale rozhodně nevyřešila. Nová tramvajová točna v blízkosti nákupního centra Borská pole dopravu zaměstnanců asi zase tolik neřeší, i když i tak jistě pomůže, především ale vychází vstříc značné části zákazníků zdejších obchodů.  V neposlední řadě podnítila stavba tratě novou výstavbu bytů v této oblasti.

Půlrok diskomfortu proti dvaceti letům

Takže, milí rozmrzelí motoristé, mějte prosím pochopení a vydržte těch půl roku, kdy bude Kaplířova ulice uzavřena. Vězte, že desetitisíce lidí muselo na dostavbu tramvajové tratě na Borská pole vydržet čekat nejméně dvě desetiletí. À propos – součástí projektu dostavby tratě je i nový terminál příměstské dopravy a velké záchytné parkoviště v Dobřanské ulici. Pokud tam svoje auto necháte a do města budete dál pokračovat právě tramvají, zásadním způsobem přispějete nejen k lepší průjezdnosti města, ale hlavně k tomu, aby se v něm všichni, i ti, kteří autem nejezdí, cítili lépe.

Spustit audio
autor: Jiří Stočes|zdroj: Český rozhlas Plzeň