Jindřich Čermák: založíme krajský parlament dětí a mládeže a přivedeme více oborů na ZČU v Chebu

24. červen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vysoká škola (ilustrační foto)

Poprvé v historii by měl začít v našem regionu pracovat Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje. Jeho cílem je zapojení mladých lidí do dění ve společnosti. Parlament by fungoval jako samosprávný orgán žáků základních, středních škol a gymnázií nacházejících se v regionu. Své zázemí by měl na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

Hejtmanství osloví prostřednictvím jednotlivých škol všechny žáky ve věku 13 – 20 let, kteří by měli zájem o členství ve studentském parlamentu. Parlament bude mít vlastní statut, jednací řád, členové si zvolí předsedu a zástupce do jednotlivých výborů.

Zájemci o činnost v Krajském parlamentu dětí a mládeže se mohou hlásit do 15. září 2021. Úvodní zasedání parlamentu by se pak konalo během října v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Členové parlamentu se mohou inspirovat pro svou činnost také v jiných krajích, ale i v zahraničí. Krajský parlament dětí a mládeže v Karlovarském kraji by měl vytvářet prostor pro diskusi, reprezentovat zájmy dětí a mládeže v oblastech, které se jich týkají, zastřešovat nižší články dětských samospráv, realizovat návrhy a nápady mladých lidí v regionu. O své činnosti bude informovat prostřednictvím sociálních sítí a vlastních internetových stránek.

Magisterské studium učitelství pro 1. stupeň otevře ZČU v Chebu už na podzim

Už v novém akademickém roce 2021/2022 chce Fakulta pedagogická ZČU otevřít v Chebu studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v plánu má akreditaci dalších studijních programů v Karlovarském kraji. Ten tak přibude k dosavadnímu programu celoživotního vzdělávání pro stávající učitele 1. stupně ZŠ.

Další plánovaný obor je zaměřen na vědu o pohybu člověka – kinantropologii. Ten by měl ještě letos projít akreditačním řízením. Dále se připravuje navazující magisterské studium programu Aplikovaná fyzioterapie v Karlových Varech.

autoři: Andrea Vajnar , Petr Čimpera , Radim Jehlík | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary
Spustit audio