Farní charita v Karlových Varech pomáhá potřebným už 25 let

Farní charita Karlovy Vary
Farní charita Karlovy Vary

Procházka terapeutickou zahradou nebo zapojení do každodenních činností. I to je součástí programu seniorů v týdenním stacionáři v Karlových Varech. Ten provozuje místní farní charita, která v letošním roce oslaví 25 let svého působení v regionu.

Nová zahrada

V týdenním stacionáři se starají o seniory převážně s Alzheimerovou chorobou. Kromě využití terapeutických cvičení se vedení charity snaží o vytvoření domácího a příjemného prostředí. Například i novou zahradou, kterou financovali z veřejných sbírek a jednorázových darů. „Víceméně díky ní využíváme všech smyslů. Máme terapeutické květináče, kam s klienty sázíme ovoce, zeleninu a bylinky. Záhony jsou vyvýšené, aby do zahrady mohli také klienti na vozíčku. Je to taková terapie prací a klienti se díky tomu ‚vracejí‘ domů,“ vysvětluje vedoucí stacionáře Dita Matoušová.

Pracovníci se ve stacionáři snaží o zapojení klientů do nejrůznějších činností, které jsou součástí terapie pro lidi s různými stupni soběstačnosti. Pro každého připravují individuální program. Taková péče je možná i díky kapacitě zařízení. To nabízí celkem 10 míst pro seniory.

„Spolupracujeme s rodinami a jsme zaměření na reminiscenci, čili pracujeme s životním příběhem toho člověka,“ říká Dita Matoušová, která pracuje se seniory od začátku 90. let, kdy působila v léčebně dlouhodobě nemocných. „V roce 1993 jsem nastupovala do léčebny dlouhodobě nemocných. Tam byli senioři s různými formami demence, ale tenkrát u toho zrodu to ještě nebylo takové, lidé  se neléčili podle jednotlivých druhů demence. Víceméně vše bylo v jednom pytli stařecké demence,“ vzpomíná Matoušová a srovnává úroveň sociálních služeb.

Pro klienty stacionáře je kromě samotné péče a terapie důležité i prostředí, ve kterém tráví většinu času. Zlepšit ho může například poměrně jednoduchá výměna dveří v jednotlivých pokojích. A právě tu chce zrealizovat farní charita ještě letos.