Expozice v Ostravě-Petřkovicích přibližuje původní techniku báňského záchranářství

13. leden 2016
Česko – země neznámá

Tma, horko, hluk, stísněný prostor, téměř nedýchatelno. Stovky metrů pod zemí se odehrává každodenní boj horníků dobývajících uhlí. Občas se jejich práce bohužel neobejde bez komplikací. V jednom z historických důlních objektů Landekparku se pozoruhodná Expozice báňského záchranářství věnuje těm, kteří při problémech zasahují.

S těžkou a rizikovou prací hluboko pod zemí jsou spjaté také otřesy, důlní požáry, výbuchy plynu a úrazy. Spolu s těžbou černého uhlí, typickou právě pro Ostravsko-Karvinsko, se tak postupně rozvíjel i obor báňského záchranářství.

Práci a zásahy záchranářů při důlních haváriích dokumentuje množstvím autentických exponátů Expozice báňského záchranářství, která se nachází v prostorách jednoho z historických objektů bývalého Dolu Anselm. Ten byl v provozu mezi lety 1835 a 1991. Po ukončení těžby uhlí se stal kulturní památkou a hornickým muzeem.

Zdokonalování záchranářské techniky

Expozice báňského záchranářství je svého druhu světovou raritou. Zvláště cenná je kolekce desítek dýchacích a oživovacích přístrojů, které pamatují ještě časy císaře Františka Josefa. Návštěvníci mohou vidět výrobky různých firem - od druhé poloviny 19. století až do roku 1940 - a sledovat tak, jak se postupem let stávaly stále dokonalejšími a bezpečnějšími.

Expozice důlního záchranářství v ostravském Landek Parku

Stejně tak mohou zaznamenat technický vývoj veškerého dalšího vybavení báňských záchranářů, včetně osobních sebezáchranných přístrojů, protišlehových obleků, měřičů důlních plynů nebo také lezecké a potápěčské techniky. I v těchto disciplínách jsou mnozí záchranáři zběhlí a dokážou v případě potřeby pomáhat nejen v dolech, ale i na zemi, ve výškách nebo ve vodě.

V další části expozice si pak mohou zájemci prohlédnout výbuchuvzdorné hráze v chodbách s ocelovou a dřevěnou výztuží. Čeká je také návštěva důlní záchranářské základny. Mezi atraktivní podívanou patří i prostor cvičného záchranářského polygonu zvaného dýmnice.

Celá prohlídka končí tam, kde začala – v pietní místnosti zemřelých záchranářů. Plastika, kterou vytvořil sochař Kurt Gebauer, připomíná jména sto tří záchranářů, kteří v naší zemi zahynuli v letech 1924 až 2008 při likvidaci důlních havárií a záchraně jiných lidských životů.

Minulost a tradici hornictví připomíná v Landekparku v Ostravě-Petřkovicích kromě Expozice báňského záchranářství i Podzemní expozice s prohlídkou štol z 19. století a Expozice o historii důlní dopravy.

autor: čan
Spustit audio