Do kostela Povýšení svatého Kříže v Karlových Varech se po 77 letech vrátí zvony

kostel Povýšení svatého Kříže
kostel Povýšení svatého Kříže

Josef, Marie a Kristus - jména zvonů, které se po 77 letech vrátí zpět do kostela Povýšení svatého Kříže. Zvony při obou světových válkách použila armáda na výrobu zbraní.

Pseudorománský farní kostel byl postaven v letech 1904-1906. V té době měl čtyři zvony. Za první světové války byly zvony zrekvírovány pro válečné účely.

Rybářští faráři uspořádali ihned po válce sbírku. Přes poválečnou bídu se jim podařilo už v roce 1925 vyvěsit zvony nové. Přišla ale druhá světová válka, a 29. ledna roku 1942 byly zvony znovu odebrány. Od té doby je kostel bez nich.

Na výrobu nových zvonů opět přispěla veřejnost

Na výrobu nových zvonů pro kostel Povýšení svatého Kříže v Karlových Varech městské části Rybáře přispívali lidé ve veřejné sbírce. Zvony už jsou v kostele, teď už jen chybí peníze na výrobu srdcí.

„Říkal jsem si, že není už ani tak škoda, že byly odvezeny, jako to, že je sem ještě nikdo nevrátil po 77 letech. Nám se to podařilo. Teď už se ke konci blíží naše sbírka peněž na to, aby zvony měly srdce a ovládací zařízení,“ uvedl farář otec Romuald Štěpán Rob.

Ze čtyř zvonů zůstala pouze Barbora

Nejmenší ze všech zvonů, které byly nově vyrobeny, je Josef, váží zhruba 230 kilogramů a byl ulit v německém Pasově. Nyní už je v kapli svatého Josefa. Druhý se prozatím nachází v kapli svaté Marie a váží 348 kilogramů. Poslední, ten největší, Kristus váží 483 kilogramů.

Odvoz původních zvonů 29.1.1942

Jako jediný tu zůstal zvon se jménem Barbora, zřejmě protože byl ze všech nejmenší. Až budou ostatní dokončené, umístí se do věže kostela právě vedle Barbory. „Celá tato zvonová stolice byla revidovaná. Musely se vyměnit všechny šrouby po 113 letech, aby zvony neulétly, až se sem vrátí,“ doplnil farář.

Zvony se poprvé v kostele rozezní 25. května 2019.