Bečovská botanická zahrada chce obnovit téměř zaniklé alpinum

Botanická zahrada na dobové fotografii vs. současnost
Botanická zahrada na dobové fotografii vs. současnost

Unikátní součástí Bečovské botanické zahrady bylo krátce po jejím vzniku v roce 1918 i takzvané alpinum. Systém vysokohorských skalek ale téměř zanikl po druhé světové válce společně se zbytkem areálu. Jeho obnovu letos zahájilo současné vedení zahrady.

Ve dvacátých letech minulého století vznikla v Bečově na Karlovarsku botanická zahrada. Tu nechal vybudovat místní šlechtický rod Beaufort - Spontinů. Její součástí byl speciální soubor skalek, takzvané alpinum, které zabíraly téměř půl hektaru zahrady. Odborníci začali v letošním roce s jeho obnovou.

„Alpinum je všeobecně sbírka vysokohorských rostlin s tím, že růstové podmínky těchto rostlin jsou přizpůsobené jejich typickým podmínkám, odkud pocházejí,“ vysvětlil správce botanické zahrady Jiří Šindelář. Laik však vůbec nemusí poznat, že se o něco takového jedná. Sbírka totiž připomíná obyčejný svah.

Obnova je rozdělena do třech fází, řekl Šindelář: „První fází je vůbec v terénu identifikovat pozůstatky alpina a zároveň odstranit všechny nánosy, tam vítáme jakoukoliv dobrovolnickou činnost. Druhou fází je ponechání připraveného území částečně ladem, aby vzešly všechny jednoleté i vytrvalé plevele, pak dojde k upravení té kompozice kamenné a odborná dosadba samotných rostlin.“

Bečovské alpinum bylo více než 70 let bez péče

Podle správce botanické zahrady je to nejnáročnější zahradnický prvek. O jeho kvalitě totiž nerozhodují roky, ale týdny a hodiny. „V Bečově se alpinu věnovalo 27 vzdělaných zahradníků, bylo zde několik set tisíc rostlin. Z toho obrovského množství tu zůstaly dnes pouze dvě až tři promile té původní bohatosti sbírek.“

Jeden svah se už podařilo obnovit. Pracovníci zahrady odhalili původní cesty, záhony a podle dobových fotografií a plánů připravili první skalku. „V Bečově je všechno nové jen dobře zapomenuté staré. Takže my tady neustále obnovujeme to, co tu už kdysi bylo,“ dodal na závěr Šindelář. Kompletně obnovené alpinum uvidí návštěvníci zahrady příští rok na jaře.