Barokní sousoší u Týna nad Vltavou připomíná výbuch vojenské prachárny

2. prosinec 2015
Česko – země neznámá

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, tvrdí lidová moudrost. Pravdivost tohoto rčení se potvrdilo 21. června 1753, kdy došlo nedaleko jihočeského Týna nad Vltavou, na místě zvaném Velký Depot, k mohutné explozi. V té době zde fungovala vojenská základna rakouských dělostřelců, ve které vybuchla prachárna.

Cvičiště, střelnice, stáje, dílny, hospody, pekárna, ubikace, to všechno se nacházelo v rozsáhlém areálu, který měl charakter samostatného města. A bohužel nechyběly ani dvě „laboratoře“, tedy dílny na výrobu střelného prachu. V inkriminované datum se v nich vznítila výbušnina.

Tehdejší vltavotýnský farář děkan May popsal neštěstí ve svých Pamětech: „Celá dílna od zapáleného prachu, s dělníky dole i nahoře, jichž počet asi ku devadesáti osobám byl, byla rozmetána, většina z nich na místě roztrhána a spálena. Velmi mnoho popálených dopraveno do města, kde v nepřítomnosti vojenského kaplana ode mne a kaplana Leopolda Václava Krause po dvě neděle každodenně ve dne v noci zaopatřováni byli. Kteří v ležení zůstali, tam také zemřeli a na místě u kříže později postaveného pohřbeni byli. Pozůstalí na živu buď oslepli neb ohluchli a zůstali invalidy.“

Navzdory ničivému výbuchu fungovala vojenská základna až do roku 1866, kdy byla srovnána se zemí. Neštěstí ale dodnes připomíná barokní sousoší, které nechala údajně vztyčit sama císařovna Marie Terezie. Jde o sochy ukřižovaného Krista, apoštola Jana a Panny Marie Sedmibolestné.

Na Velký Depot vede žlutá turistická značka z Týna nad Vltavou i nedalekých Smilovic

Některé prameny připisují autorství žákům Ferdinanda Maxmiliána Brokofa nebo Matyáše Bernarda Brauna. Přesný původ ani datace soch ale nejsou známy, na prostřední je vytesán letopočet 1750. Je možné, že sochy vznikly dříve a v Depotu byly použity až následně. Anebo došlo k vytesání nesprávného letopočtu během některé pozdější renovace sousoší.

Na Velký Depot vede žlutá turistická značka z Týna nad Vltavou i nedalekých Smilovic. K Velkému Depotu se dá vyjet rovněž na koni. Leží na červené hipostezce Netěchovice – Hněvkovická přehrada. Trasa je pro pěší i jezdce nenáročná, za deštivého počasí ale špatně schůdná.

autor: Filip Černý
Spustit audio